હેપ્પી વાલા વેલેન્ટાઈન ડે – gujarati jokes ગુજરાતી જોક

પ્રેમિકા: ડીયર આજે વેલેન્ટાઈન ડે ના દિવસે હું વચન આપું છુ , લગ્ન પછી હું તમારા બધા દુખ વહેચી લઈશ…

પ્રેમી: અરે ગાંડી, ચિંતા ના કર … મારે કોઈ દુખ નથી….

પ્રેમિકા: અરે પણ હું લગન પછી ની વાત કરું છુ… :))

જોક સમજાયો હોય તો લાઈક કરો અને બાકી ના વેલેન્ટાઈન ડે ઉજવો…

હેપ્પી વાલા વેલેન્ટાઈન ડે મિત્રો….

Leave a Reply

error: Content is protected !!