છગન નું આઈ-પેડ (ગુજરાતી જોક્સ, Gujarati Jokes)

છગન: અલી, મે આઈ-પેડ લીધું ….
.
.
.
ચંપા: અરે વાહ, મસ્ત મ મસ્ત
.
.

.
.
.
અરે પણ કઈ કંપની નું?

મોરલ: તમે જાતે જ નક્કી કરો અને કોમેન્ટ માં લખો

જોક સમજાય તો લાઈક કરજો

Leave a Reply

error: Content is protected !!