છગન નો પાકિસ્તાની ને જવાબ – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

એક વખત એક પાકિસ્તાની ને આપણા છગન ની મસ્તી કરવાનું સુજ્યુ

પાકિસ્તાની કહે: છગન ઇન્ડિયન અને કુતરાઓ માં શેનો ફરક છે

ગમે તેમ કયો છગન એમ કઈ મુકે નહિ…

.
.
.
.
.

છગન: બોર્ડર નો

Leave a Reply

error: Content is protected !!