નશા માં ચિક્કાર છગન – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

મારો મિત્ર છગન ચિક્કાર દારુ પી ને ઘરે આવ્યો .. પણ હાથ ધ્રુજતા હતા એટલે તાળુ ખુલતુ નહોતું

મે કહ્યુ અલ્યા લાવ ખોલી દવ ..

છગન – એ ધમભા તમે બેઠા બેઠા જોક્સ બનાવે રાખો અને શક્ય હોય તો આ મકાન ની દિવાલ જાલી રાખો તાળુ તો હુ હમણા ખોલી નાખુ ..!

તમને ચડી ના હોય અને જોક સમજ માં આવે તો લાઈક કરજો

Leave a Reply

error: Content is protected !!