દુનિયા ની સૌથી વૃદ્ધ વ્યક્તિ – જાણવા જેવુ

૮ જુલાય ૨૦૧૨ માં દુનિયા ની સૌથી ઘરડી વ્યક્તી એ એમનો જન્મ દિવસ ઉજવ્યો

નવાઈ ની વાત એ છે કે એ એમના ૪૦ વર્ષ ના પૌત્ર સાથે રહે છે, હવે ચાલીસ વર્ષ નો પૌત્ર હોય એટલે વિચાર કરો બીજું શું જોવાનું આપણે હા હા હા,

તો પણ વધારે એમના વિષે જાણવા જેવું છે, અહીં ક્લિક કરીને વધારે માહિતી જોઈ લેજો

Leave a Reply

error: Content is protected !!