હાલ ને બનાવીએ પાછી કાગળ ની હોડી….!!!!! – Gujarati Kavita

હાલ ને બનાવીએ પાછી કાગળ ની હોડી….!!!!!
 
હાલ ને બનાવીએ પાછી કાગળ ની હોડી ને નીકળી દરિયા ની સફરે
લાગણીઓ નું મસમોટું બામ્બુ બનાવીએ , ને  એનાથી કઈ નહિ ડૂબીએ
 
બિલોરી પાણીમાં , સોનમછલી ની આંખોમાં કુદતા સપના ઓ જોઈશું
કીકીયારીયુ થી મારીશું ક્ષિતિજ ને ધક્કો , ને ત્યાં કોઈ નહિ આપણને રોકશે
 
ઉડતા પંખીઓ ના મસમોટા ટોળા ઓ માં  ખોવાયેલું બાળપણ ફંફોળશું
સીના માં શ્વાસ ભરી પાડીશું ચીસો ને અનંત આકાશ વળતો જવાબ’ય દેશે

 સપના ઓ ના મોજા ઓ પર  થઇ ને સવાર, પહોચીશું એકાન્તીયા ટાપુ પર
ભીની રેતી માં ચિતરીશું પગલાની છાપું , ને ત્યાં કોઈ નહિ આપણને વઢશે

 ડુંગરા ની ઓથે , નાળીયેરી ના ઝાડ નીચે રેશમી રેતીનો  મહેલ બાંધીશું
 હાથો માં હાથ પકડી  કુદરત ને માણીશું ,કોઈ ક્યાંથી આપણને શોધશે ?

 –  Ajay Upadhyay

Leave a Reply

error: Content is protected !!