છગન ડાંસ બાર માં – ગુજરાતી જોક્સ રમુજ Gujarati Jokes

છગન એક વખત એક પાર્ટી માં ગયેલો.. મસ્ત કપલ ડાન્સ ચાલતા હતા, બધા લોકો મોજ મજા કરતા હતા… એક ટેબલ પર એક સુંદર છોકરી એકલી બેઠી હતી….
છગન એ છોકરી પાસે ગયો અને કહે, મેડમ ડાન્સ કરશો?
છોકરી તો ઉભી થઇ ગઈ અને કહે હા….
છગન કહે, તો શું કે હું આ ખુરશી લઈને બેસુ… ક્યારનો ઉભો ઉભો થાકી ગયો છુ… :પી

Leave a Reply

error: Content is protected !!