છગન ની શાકભાજી ની દુકાન – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

છગને શાક ભાજી ની દુકાન ચાલુ કરી…

એક સસલું રોજ છગન ની દુકાને આવે અને કહે… “ગાજર છે…”

છગન રોજ ના પાડે… તો પણ સસલું તો રોજ આવ્યા જ કરે અને ગાજર માંગે…

એક દિવસ છગનીયા ને ગુસ્સો આવ્યો, બાપુ યે સસલું જેવું આવ્યું એના દાંત તોડી દીધા…

બીજા દિવસે સસલું આવ્યું અને કહે.. “ગાજર નું જ્યુસ છે?….”

Leave a Reply

error: Content is protected !!