છગન લીફ્ટ માં – Gujarati Joke

ગુજરાતી  જોક – Gujarati Joke

Gujarati Lift Joke
Courtesy: BBC Website

છગન લીફ્ટ ના ૧૦ માં માળે થી ચડ્યો.

લીફ્ટ ૮ માં માળે ઉભી રહી અને રોશની બેન ચડ્યા

છગન: કેમ છો રોશની બેન? મસ્ત સુગંધ આવે છે, કયું પરફ્યુમ લગાવ્યું છે?

રોશનીબેન: રસાસી છે, દુબઈ થી આવ્યું છે 😉 ૫૦૦૦ રૂપિયા નું છે.

છગન: ઓહ્હો જોરદાર ને બાકી

લીફ્ટ ૫ માં માળે ફરી ઉભી રહી

શાંતા બેન ચડ્યા અને જોરદાર સુગંધ પ્રસરી ગઈ

શાંતાબેન: છે ને જોરદાર ખુશ્બુ? કાલે જ ઓરીજીનલ જાસ્મીન પરફ્યુમ લીધું છે, ૮૦૦૦ રૂપિયા ની બોટલ

છગન તો હેબતાઈ જ ગયો…. લીફ્ટ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉભી રહે એ પહેલા તો લીફ્ટ માં જોરદાર ગંધ પ્રસરી ગઈ

રોશનીબેન અને શાંતાબેન નાક બંધ કરી ને છગન સામે જોઈ રહ્યા

છગન (શરમાઈ ને) : મૂળો  ૧૪ રૂપિયે કિલો 😉

સૌજન્ય: https://www.mojemoj.com | Gujarati Jokes, ગુજરાતી જોક્સ 

Leave a Reply

error: Content is protected !!