૯ ક્યારેય ના સાંભળેલી વાતો – Amazing Facts in Gujarati

૯ ક્યારેય  ના સાંભળેલી વાતો

૧. ભારત માં ૯૫% લોકો દૂધ નથી પિતા

૨. યુ.કે. માં હજુ સુધી જુડવા કોઈ જન્મ્યું જ નથી

૩. નેપાલ માં ટાઈગર માણસો સાથે સુવે છે

૪. સાપ ને અગર હવા માં ઘા કરીએ તો એ ૧૦ મીનીટ સુધી ઉડી શકે છે

૫. ઝીબ્રા ને દિલ જ નથી હોતું

૬. વાંદરાવ ચાઈનીઝ ભાષા સમજી શકે છે

૭. હાથી ની પુછ્ડી ના ૧ વાળ થી દિવસ માં ૩ વખત મોબાઈલ ની બેટરી ચાર્જ થઇ શકે છે

૮. આ બધા લખેલા પોઈન્ટ તદન ખોટા છે

૯. આજે ધમભા થોડો પી ગ્યા લાગે છે , કોઈ ધમભા ને ગાળો નહી આપે (હુકમ થી)

શાંતી થી વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર 🙂

હવે ગુજરાતી માં લખતા ના આવડતું હોય તો અહિયા ક્લિક કરો

Leave a Reply

error: Content is protected !!