૧૨-૧૨-૧૨ રજની ડે – Gujarati Jokes

૧૨-૧૨-૧૨ રજની ડે – Gujarati Jokes

Gujarati Jokes

હા ભાઈ હા,

ખબર છે આજે ઉનીક દિવસ ૧૨-૧૨-૧૨ છે અને બપોરે ઘડીયાર માં કંઇક આવું દેખાશે ૧૨-૧૨-૧૨:૧૨.૧૨.૧૨

પણ શું તમને એ પણ ખબર છે કે આજે રજનીકાંતસાહેબ નો જન્મ દિવસ છે ?

ખબર હતી? તો હવે નવી વાત કરું…

ચાલો ૧૨+૧૨+૧૨ કેટલા થાય?

૩૬ બરોબર?

આજે રજનીકાંત ને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માં ૩૬ વર્ષ થયા

હવે ૩૬ નું ઉંધુ ? ૬૩ બરોબર??

આજે રજનીકાંત નું ૬૩ મુ વર્ષ ચાલુ થયું

હવે લાગે છે ને ૧૨-૧૨-૧૨ કંઇક વધારે જોરદાર ??

૧૨-૧૨-૧૨ રજની ડે – Gujarati Jokes

Leave a Reply

error: Content is protected !!