ગુજરાતી ટોળુ દુબઈ ફરવા – Gujarati Jokes

ગુજરાતી ટોળુ દુબઈ ફરવા – Gujarati Jokes ગુજરાતી જોક્સ 

આપણા ગુજરાતી જુવાનીયાવ ને ગમે તેટલું સમજાવો પણ ના સુધરે….

એક ઉદાહરણ :

ગુજરાતી છોરાવ નું એક ટોળુ દુબઈ ફરવા ગયું…

ગાઈડ રાખવાના પૈસા નહોતા એટલે મને એટલે કે ધમભા ને કહ્યું કે તમે જ અમને બધેય ફેરવો

હવે જ્ઞાન સાથે ગમ્મત ના મિત્રો હોય અને હું થોડો ના પાડવાનો ?? હું બધાને જુમેરા બીચ લઇ ગયો….

અને ખાસ સુચના આપી કે અહી તમને દરિયા કિનારે નાહતી છોકરીઓ જોવા મળશે..

તો તમારે સામે જોઈ કોઈજ અડપલા કરવા નહિ બાકી ફાઈન ધમભા ને ભરવો પડશે….

અને બહુ હરખ આવે તો ફક્ત “હરી ઓમ” બોલી આગળ વધી જવું….

બધા ફરવા નીકળ્યા ને અચાનક છગન બોલ્યો… “હરી ઓમ” ..
.
.
.
.
.
.
.
તો બધા છોકરા બુમો પાડવા લાગ્યા :: ક્યાં છે ?? ક્યાં છે ?? ક્યાં છે ??
હ્હ્હ હહ હહ

* તમે બધાય ધમભા ને દુબઈ થી ફરી રાજકોટ ભેગા કરી ને રહેશો :p

Leave a Reply

error: Content is protected !!