જાણવા જેવુ – GK for Gujaratis

 જાણવા જેવુ – GK for Gujaratis

જાણવા જેવુ…!!!

અંગ્રેજી ભાષામાં E સૌથી વધુ વખત અને Q સૌથી ઓછી વખત વપરાય છે.

સૂર્ય પૃથ્વીથી ૩,૩૦,૦૦૦ગણો ભારે છે.

રેશમનો કીડો ૫૬ દિવસમાં પોતાના વજનકરતાં ૩૬,૦૦૦ ગણું ખાઇ જાય છે.

કીડી પોતાના કરતાં ૫૦ ગણું વજન ઊંચકી શકે છે અને ૩૦૦ ગણું વજન ખેંચી શકે !

નેપોલીયન બિલાડીઓથી બહુડરતો !

સાપને કાન નથી, આંખો છે, પરંતુ બે ફાંટાવાળી જીભ વડેજ આસપાસની વસ્તુની જાણકારી મેળવે છે. ચાવવાના દાંત નથી,પણ શિકારીને પકડવાના દાંત હોય છે.

લીમડાના એક વૃક્ષનું આયુષ્ય ૧૫૦ થી૨૦૦ વર્ષનું ગણાય છે.

લીમડો ભારતમાં સર્વત્ર થાય છે. લીમડો ભારતમાં ૬૦૦૦ ફૂટ નીચાણવાળા પ્રદેશોમાં અને છેક ઉત્તરથી માંડી કન્યાકુમારી સુધી બધે થાય છે.

લીલું સોનું ગણાતા લીમડાના એક વૃક્ષમાંથી દર વર્ષે લગભગ ૩૦ થી ૫૦ કિલો ગ્રામ લીંબોળી પ્રાપ્ત થાયછે.

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત ઉપર ધમભા એ મુકેલા જોક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ફેસબુક, ઈમેઈલ થકી ચારે બાજુ ફેલાઈ છે અને લાખો ગુજરાતીઓ ને માહિતી સાથે મનોરંજન મળે છે.

દુનિયામાં લીમડો આજે પશ્ચિમ આફ્રિકા, અમેરિકા, આરબદેશો અને ઑસ્ટ્રેલિયા દેશોમાં પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વવાય છે.

લીમડાના ઝાડ ઉપર તીડ કદી હુમલો કરી,તેનો નાશ કરી શકતા નથી

મિત્રો,આ જનરલ નોલેજ તમારા મિત્રો સાથે Share કરીને તેમને પણ લાભ આપજો અને તમને કંઇક જાણવા મળ્યું હોય તો Like કરીને જરૂરથી ઉત્સાહ વધારજો….!!!

via- Email

Leave a Reply

error: Content is protected !!