ફેસબુક માં જુના ફોટો કેવી રીતે હાઈડ કરશો ? Hide Facebook Old Photos

કોશ્ચ્ન: ફેસબુક વાપરો છો?

ફેસબુક માં જુના ફોટો કેવી રીતે હાઈડ કરશો ? Hide Facebook Old Photos

છગન: ધમભા, ફેહ્બુક ના વાપરતા હોય તો આ પોસ્ટ ક્યાંથી જોઈ શકે ??

હા લે એ પણ સાચુ…. ઓકે જવા દ્યો…

ફેસબુક માં ફોટો અપલોડ કરો છો ?

છગન: ના ધમભા, ફેમીલી ના ફોટો મુકવામાં બીક લાગે છે, એટલે ખોટે ખોટા હીરો હિરોઈન ના ફોટો મુકતા રહેતા હોઈએ છીએ, અને કઈ ના મળે તો તમારા આપેલા સુવાક્યો મુકીએ છીએ

ધમભા: આ પહેલા પણ ઘણી ફેસબુક ની સિક્યોરીટી શીખવાડેલી , ત્યારે તુ ક્યાં હતો છગનીયા??

છગન: સોરી ધમભા, મને તો જોક માં ને ફોટો માં જ રસ હોય છે, એટલે તમારી ટીપ્સ નથી જોતો 🙁

ધમભા: કઈ નહી, હવે જાગ્યા ત્યાર થી સવાર… આજે મસ્ત ટીપ છે, જુના ફોટોસ અને નવા ફોટોસ કોઈ પણ ની સિક્યોરીટી સેટ કરવા માટે ફક્ત ૬ સરળ સ્ટેપ્સ નું ટ્યુટોરીયલ અને એ પણ પ્રિન્ટસ્ક્રીન સાથે …. અહિયા ક્લિક કર  અને શીખી ને પછી એપ્લાય કર …

અને હા આ પોસ્ટ ને શેર કરીને ઉપર ની લીંક ક્લિક કરજે બાકી તારા જેવા બીજા મિત્રો સુધી આ ટીપ્સ નહી પહોંચે ….

Leave a Reply

error: Content is protected !!