સરપ્રાઈઝ ઈમેઈલ – Gujarati Jokes

 સરપ્રાઈઝ ઈમેઈલ ગુજરાતી જોક્સ – Gujarati Jokes

એક દંપતી વેકેશન પર જવાના હતા.
પતિ બીઝનેસ ટુર પરથી સીધો જ વેકેશન ના સ્થળે પહોચવાનો હતો જયારે
પત્ની બીજા દિવસે પહોચવાની હતી.

પતિ મહાશયે વેકેશન ના સ્થળે હોટેલ પરથી પત્ની ને એક ઈમેઈલ લખવાનો વિચાર કર્યો અને ભૂલથી ઈમેઈલ અડ્રેસ ટાઇપ કરતી વખતે ટાઈપીંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ અને

ઈમેઈલ એક એવી સ્ત્રી ને મળ્યો જેના પતિનું એક દિવસ પહેલા જ મૃત્યુ થયું હતું. જયારે એ વિધવા સ્ત્રીએ તેનો ઈમેઈલ ચેક કર્યો તો તેને
ચક્કર આવી ગયા અને તે ઢળી પડી. તે જોઈને સગા-વહાલો દોડી આવ્યા અને
તેમણે સ્ક્રીન પર વાચ્યું:

“વહાલી પત્ની”
હું ક્ષેમ-કુશળ પહોચી ગયો છું અને હા,
આવતી કાલ ના તારા સ્વાગતની બધી જ તૈયારીઓ કરી રાખી છે.

Leave a Reply

error: Content is protected !!