ગુજરાતી ડોક્ટર અને એમની પ્રમોશન ઓફર – Gujarati Jokes Online

જ્ઞાન સાથે ગમ્મત ના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ગુજરાતી ભાઈ છગને દવાખાનું ખોલ્યુ. અને જેવી રીતે તમને ગુજરાતી ની પ્રથમ ડેઈલી ડીલ વેબસાઈટ એટલે કે ધૂમખરીદી.કોમ  પર પ્રમોશન જોવા મળતું હોય છે એ જ રીતે છગનને પણ થયું આપણે પણ કંઇક પ્રમોશન કરીએ. બહુ વિચારી એને બોર્ડ લગાવ્યું

“કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ ફક્ત ૧૦૦ રૂપિયા માં થશે, જો અમે ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં ફેઈલ થઈશું તો ૨૦૦ રૂપિયા પરત આપીશું”

આ વાંચી ને એક મારવાડી ભાઈ દવા કરાવવા આવ્યા. એ લાલચ સાથે કે આજે તો ૨૦૦ રૂપિયા લઈને જ જવું છે.

ડોક્ટર સાહેબ, મારી જીભ કોઈ ટેસ્ટ નથી પરખી શકતી, કંઇક ટ્રીટમેન્ટ કરો કે મારી જીભ ને ટેસ્ટ ની ખબર પડવા માંડે.

ડો છગન : નર્સ, પેલા ૨૨ નંબર ના બોક્સ ની દવા ની એક ચમચી આ ભાઈને પીવડાવો

ખબર નહી શું પાઈ દીધું, પણ મારવાડી ઉછળી ને ઉભો થઇ ગયો અને કહે “આટલી કડવી દવા પીવડાવાય ? “

ડો. છગન: કોન્ગ્રેચ્યુલેશન્સ ભાઈ, તમારી જીભ હવે ટેસ્ટ પારખી શકશે 😉

એકાદ મહિના પછી મારવાડી ને થયું ગયા વખત ના ૧૦૦ રૂપિયા વસુલ તો કરવા જ પડશે, ફરી આવ્યો છગનલાલ ના દવાખાને

ડોક્ટર સાહેબ, મારી યાદ શક્તિ જતી રહી છે, કંઇક ટ્રીટમેન્ટ કરો કે જેથી મારી યાદ શક્તિ પાછી આવી જાય

ડો. છગન: નર્સ, પેલા ૨૨ નંબર ના બોક્સ ની દવા ની એક ચમચી આ ભાઈને પીવડાવો

અને મારવાડી એ બુમ પાડી, પણ સાહેબ એ તો બહુ કડવી દવા છે 🙁

ડો. છગન: કોન્ગ્રેચ્યુલેશન્સ ભાઈ, તમારી યાદ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે 🙂

મોરલ: ગુજરાતી લોકો ને છેતરવા મુશ્કેલ જ નહી અશક્ય છે :p 😀

Leave a Reply

error: Content is protected !!