શિયાળાની સવારે બાળકોની અપેક્ષા vs મમ્મીની અપેક્ષા – બાળકો દ્વારા કરાયેલી સુંદર રજૂઆત

શિયાળાની સવારે ઘરે ઘરે જોવા મળતો સીન. બે ગુજરાતી બાળકો દ્વારા રજૂઆત કરાયેલ “Expectation Vs Reality” વિડીયો. ગુજરાતી ભાષામાં આ વિષય પર આ પહેલો વિડીયો છે. ખુબ જ ક્યુટ બાળકો દ્વારા બનાવાયેલો આ વિડીયો પસંદ પડે તો જરૂર લાઈક કરજો.

 

અને તમારા બાળકોની પણ આ વિડીયો માં બતાવેલ અપેક્ષા હોઈ શકે. સમજવાની કોશિશ કરજો અને તમારા નિયમો બાજુ પર મુકીને બાળકોની અપેક્ષા ને માન આપજો.

Leave a Reply

error: Content is protected !!