એક્સક્યુઝીવ – વિરાટ અને અનુશ્કાના રિસેપ્શનના ફોટાની રંગીન સફર

રિસેપ્શનમાં પશ્મીના શાલમાં જોવા મળ્યા વિરાટ, લાલ સાડીમાં અનુષ્કા

વિરાટ નો હાથ પકડીને થઇ એન્ટ્રી

તેરે હાથ મેં , મેરા હાથ હો….

જયારે મોદીને આમંત્રણ આપ્વતા ગયેલા ત્યારની તસ્વીર

ટૂંક માં, મોજ જ મોજ

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!