ફોટો ઝૂમ કરો અને બોલો, ગણી શકો છો? કેટલા સસલા છે ફોટોમાં

બોલો, ગણી શકો છો? કેટલા સસલા છે ફોટોમાં

ચાલો આજે જોઈએ કે તમારો ઓબ્ઝર્વ કરવાનો પાવર કેટલો છે. અહીં આપેલ ફોટોમાં કેટલાક સફેદ સસલા છે તમારે શોધવાનું છે કે કેટલા સસલા છે અને તેને ગણીને તમારો જવાબ આપવાનો છે. નીચે સાચો જવાબ પણ આપ્યો છે પરંતુ તે વાંચ્યા પહેલા તમારે જવાબ આપવાનો છે.

ચાલો જોઈએ તમે કે તમારા ફ્રેન્ડ કોણ સાચા

જો તમરો જવાબ આવી ગયો હયો તો આ તમારા ફ્રેન્ડ સાથે આ શેર કરો અને જોઈએ તે શું જવાબ આપે છે. બરફાચ્છાદિત રેલવેના પાટા પર આટા મારતા આ સસલા તે ગણી શકે છે કે નહીં.

પહેલા કોમન્ટમાં લખો તમારો જવાબ

શું તમને જવાબ મળ્યો તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં સાચો જવાબ લખો. જો તમારી ગણતરી પુરી થઈ ગઈ હોય તો હવે નીચેની તરફ જાવ જ્યાં તમને સાચો જવાબ મળશે. જો તને સાચા હોવ તો આ સ્ટોરી તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે વોટ્સએપ, ફેસબુક અને બીજા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરો.

આ છે સાચો જવાબ

સાચો જવાબ 20 છે. આ ફોટોમાં કુલ 20 સસલા છે. હજુ ન મળ્યા હોય તો અહીં આપેલ ફોટો જોઈને તમારો આંકડો ટેલી કરી લો કે તમે ક્યાં ચૂકી ગયા હતા.

Leave a Reply

error: Content is protected !!