જોઈ લો – દીપિકા-રણવીર રિસેપ્શન ના ફોટા – ક્લિક કરી બાજીરાવના લેટેસ્ટ ફોટા જુવો

ચાલો, બંને ઇટલી જઈને પરણી તો આવ્યા, પણ રીસેપ્શન તો આજે છે અને આ રહ્યા લેટેસ્ટ ફોટા.

આભાર: ઈન્ટરનેટ

Leave a Reply

error: Content is protected !!