દીપવીરના રીસેપ્શનમાં હાજર રહી આટલી બધી હસ્તીઓ – નવરા બેઠા ફોટા જોવા અહી ક્લિક કરો ??

ગઈ કાલે જયારે દીપવીરે રીસેપ્શન રાખેલું ત્યારની તસવીરો જુવો.

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!