તમારા પિતાનુ ઘડપણ લાચાર નહી સંતોષકારક બનાઓ -આજના દરેક યુવાનો એ જીવનમાં ઉતારવા જેવી વાત

ઘણી વખત પુત્ર કે પુત્રવધૂ ના મોઢે ઘર ના વડીલો માટે સાંભળીએ છે કે, આ ઉમરે પણ એમને ખાવાના બહુ ચટાકા છે. વડીલો માટે ખુબ સંભળાતો આ વાક્ય છે. ભણાવી … Read More

ગાંધીજી નો જન્મ દિવસ – Gandhiji Birthday

“હલ્લો કોણ?” “ફોન તે કર્યો છે તુ’કે ને ભાઈ?” “આપ વી.જે.પટેલ બોલો છો ને?” “હા વી.જે.પટેલ જ છું બોલ” “સોરી પણ તમારો અવાજ કાંઈક જુદો લાગે છે, શરદી થઇ છે?” … Read More

વાનરને પૂંછ અને આ માનવને કેમ મૂછ ? – એક કટાક્ષ કથા

“વાનરને પૂંછ અને આ માનવને કેમ મૂછ ?” – એક કટાક્ષ કથા– અશોકસિંહ વાળા શિક્ષક: તમે બધા નહીં જાણતા હોવ કે માનવની ઉત્પતિ વાનર નામના પ્રાણીમાંથી થઇ છે,થોડું વિચારી શિક્ષક … Read More

error: Content is protected !!