આ દિવસે કડવા ચૌથ નું વ્રત છે – આ રીતે પૂજા કરીને પતિદેવ માટે લાંબી ઉંમર માંગજો

પરણીત મહિલાઓ દરવર્ષે કડવા ચૌથનું વ્રત રાખે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે કડવા ચૌથનું વ્રત રાખવાથી પતિની ઉંમર વધુ થઇ જાય છે. આ વ્રત થોડું આકરુ હોય છે કેમ … Read More

કડવાચૌથ ની શરૂઆત અને મહત્વ – ફન્ની ગુજરાતી વાતો

કડવાચૌથ ની શરૂઆત અને મહત્વ – ફન્ની ગુજરાતી વાતો એક વખત લક્ષ્મીજી થી રીસાઈ ને  ઉલ્લુ એ પૂછ્યું આ તો ખોટુ કહેવાય ને? તમારી દર વરસે બધા પૂજા કરે અને … Read More

error: Content is protected !!