શિયાળાની સવારે બાળકોની અપેક્ષા vs મમ્મીની અપેક્ષા – બાળકો દ્વારા કરાયેલી સુંદર રજૂઆત

શિયાળાની સવારે ઘરે ઘરે જોવા મળતો સીન. બે ગુજરાતી બાળકો દ્વારા રજૂઆત કરાયેલ “Expectation Vs Reality” વિડીયો. ગુજરાતી ભાષામાં આ વિષય પર આ પહેલો વિડીયો છે. ખુબ જ ક્યુટ બાળકો … Read More

બાલ ગીત | બાળ ગીત – ગુજરાતી બાળકો માટે

મિત્રો, આજ કાલ અંગ્રેજી માધ્યમ ની શાળા ઓ અને આપણા છોકરાઓ માં અંગ્રેજી કવિતાઓ અને ગીતો નું ચલણ વધતુ જતુ હોવાથી , બાળકો ગુજરાતી બાળ ગીતો થી દુર જઈ રહ્યા … Read More

error: Content is protected !!