શિયાળાની સવારે બાળકોની અપેક્ષા vs મમ્મીની અપેક્ષા – બાળકો દ્વારા કરાયેલી સુંદર રજૂઆત

શિયાળાની સવારે ઘરે ઘરે જોવા મળતો સીન. બે ગુજરાતી બાળકો દ્વારા રજૂઆત કરાયેલ “Expectation Vs Reality” વિડીયો. ગુજરાતી ભાષામાં આ વિષય પર આ પહેલો વિડીયો છે. ખુબ જ ક્યુટ બાળકો … Read More

ગેજેટ પ્રેમી બાળકો અને આપણે – Parenting

ગેજેટ પ્રેમી બાળકો અને આપણે આમ તો હંમેશા હું કહેતો આવ્યો છું કે આપણા બાળકો ગેજેટ ની વચ્ચે એટલા ખોવાઈ ગયા છે કે શેરી રમતો ભૂલી જ ગયા છે. અને … Read More

error: Content is protected !!