ફેમિલી માત્ર એક શબ્દ નથી, સંબંધોનો એક સમૂહ છે

પડતી નથી કદીયે જાણે સવાર ઘરમાં, અંધાર ફિટ કરે છે કોઈ સુથાર ઘરમાં સામે કશુંક વળતર મળવું તો જોઈએને? દઉં ક્યાં સુધી હું મારાં આંસુ ઉધાર ઘરમાં. -અનિલ ચાવડા. ફેમિલી, પરિવાર,કુટુંબ. … Read More

એ મારી જિંદગીનો સૌથી ખરાબ સમય હતો! – હકારાત્મકતાથી ભરેલ લેખ

તું જો આવે તો અછોવાનાં કરું, ને ગઝલથી સૌનાં મોં મીઠાં કરું, સાત સપનાંની ધરી દઉં છાબડી, બે’ક સૂકાં પાંદડાં લીલાં કરું. જોવું, ગમવું, હસવું,મળવું, ચાહવું એવાં ક્રિયાપદ બધાં ભેગાં કરું, કેટલી પ્રીતિ ને પીડા … Read More

error: Content is protected !!