દિવાળી આવી… નવી ગાડી લેવાની – Gujarati Jokes

ચંપા: આપણે દિવાળી માં ધમભા પાહે દુબઈ માં છે એવી પજેરો લેશું?(ધમભા કોણ એ ના જાણતા હો તો જાણવા ક્લિક કરો) છગન: ના ચંપા: તો આપણે દિવાળી માં કઈ ગાડી … Read More

હસબન્ડ એટલે ? – Gujarati Jokes

 હસબન્ડ એટલે ? – Gujarati Jokes ગુજરાતી જોક્સ   એક વખત છગન તેની પત્ની ભગીને લઈને ધમભા ના ગામ દુબઈ માં ગયો. ત્યાં કોઈએ તેને હસબેન્ડ કહીંને બોલાવ્યો. અભણ છગન … Read More

આજ ની નારી બધા ઉપર ભારી – Gujarati Jokes

આજ ની નારી બધા ઉપર ભારી – Gujarati Jokes શું જમાનો આવી ગયો છે મિત્રો…. આજ કાલ ની નારી….. આ જુવો છગન સાથે કાલે શું થયું !! ચંપા ને ડીનર … Read More

આઈ.પી.એલ. અને કહાની ઘર ઘર કી – Gujarati Jokes

આઈ.પી.એલ. અને કહાની ઘર ઘર કી – Gujarati Jokes  ગુજરાતી જોક્સ  IPL વખતે ઘર ઘર ની કહાની,, પતિ (છગન) મેચ જોતો હોઈ અને પત્ની (ચંપા) નો પ્રવેશ આ કોણ? વિરાટ … Read More

છગન ને કર્યા સાસુ ના વખાણ – Gujarati Jokes

છગન ને કર્યા સાસુ ના વખાણ –  ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes છગન થાક્યો પાક્યો ઘરે આવી ને જમતો હતો  અચાનક બાજુ માં બેઠેલી ચંપા ને કયે… ડાર્લિંગ ચંપુ… આજે ખાવાનું … Read More

ચંપા ના પરાક્રમ – Gujarati Jokes

 ચંપા ના પરાક્રમ – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes ચંપા : છગનીયા તું ઘેરે મેહમાન તો તેડી લાવ્યો પણ દાળ સીવાય કાંય જ નથી આજે ઘરમાં છગન: એક કામ કર, હું … Read More

છગન અને ચંપા નો લગ્ન પહેલા નો વાર્તાલાપ – Gujarati Jokes

છગન અને ચંપા નો લગ્ન પહેલા નો વાર્તાલાપ – Gujarati Jokes ચંપા: આપણા લગન થાય તો તુ સિગરેટ છોડી દઈશ છગન: સારુ ચંપા: અને દારૂ ઢીચવાનુ પણ છગન: ભલે ચંપા: … Read More

ગુજરાતી જોક – છગન સિક્યોરીટી ગાર્ડ ના ઇન્ટરવ્યું માં…

Gujarati Jokes – ગુજરાતી જોક – છગન સિક્યોરીટી ગાર્ડ ના ઇન્ટરવ્યું માં… છગન એક વખત દુબઈ માં બુર્જ ખલીફા માં સિક્યોરીટી ગાર્ડ ની ભરતી માટે ઈન્ટરવ્યુ આપવા ગયો આમ તો … Read More

Gujarati Jokes ગરમ પાણી ની રામાયણ

Gujarati Jokes – ગરણ પાણી ની રામાયણ  ચંપા ફૂલે ફૂલ ઠંડી માં, સવાર સવાર માં… બાથરૂમ માંથી નહાઈ ને નીકળી છગન બેડ રૂમ માં સામે ઉભો ઉભો ચંપા ને એકધારુ … Read More

Gujarati Jokes – ચંપા પેટ્રોલ પી ગઈ

Gujarati Joke ગુજરાતી જોક્સ – ચંપા પેટ્રોલ પી ગઈ છગન: ડોક્ટર સાહેબ , ડોક્ટર સાહેબ, જલ્દી ઘરે આવો ડોક્ટર: શું થયું છગનલાલ? તમે લાલ પીળા કેમ થઇ ગયા છો ? … Read More

error: Content is protected !!