સમજાવ્યા વગરની સમજ – સત્ય ઘટના

આશકા અને અર્ણવ મીશીગનના એનઆર્બરમાં અમારી બાજુના એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હતા. તેમના એપાર્ટમેન્ટમાં નીચે સિસિલ એકલી રહેતી હતી. લગભગ એંસી વરસની સિસિલ સાવ એકલી જ હતી. શારીરિક રીતે તેને કોઇ ખાસ … Read More

પ્લેટફોર્મ – કોને ખબર ક્યાંથી કેવી રીતે અને કેવું મોટીવેશન મળે…

દાદર રેલવે સ્ટેશન!! દાદર રેલવે સ્ટેશન મુંબઈનાં પ્લેટફોર્મ પર સમીર ઉભો હતો. પ્લેટફોર્મ પર ચહલ પહલ હતી સવારનાં દસ વાગવા આવ્યાં હતાં. ગુજરાત તરફ થી આવતી ગાડી આવવાને હજુ કલાકેકની … Read More

બધા પર અવિશ્વાસ રાખવા કરતાં બધા પર વિશ્વાસ રાખી ક્યારેક મૂર્ખ બનવું વધુ સારું છે. શંકા કરતાં શ્રદ્ધામાં વધુ તાકાત હોય છે.

આપણે કોઈના પર ભરોસો મૂકીએ ત્યારે સાથોસાથ થોડીક શ્રદ્ધા પણ રોપતા હોઈએ છીએ. ક્યારેક થોડીક શંકા પણ હોય છે. મેં કહ્યું એમ એ કરશે કે કેમ?ભરોસો ક્યારેક સાચો પડે છે … Read More

ચાણક્ય ના 15 અમર વાક્યો – આજીવન ખિસ્સામાં રાખવા અને વાંચતા રહેવા

૧. બીજાઓની ભૂલોમાંથી શીખો પોતાના ઉપર પ્રયોગ કરીને શીખવા માટે તમારો આખો જનમ પણ ઓછો પડશે. ૨. કોઈ પણ વ્યક્તિએ બહુ પ્રમાણિક ના થવું જોઈએ, સીધા વૃક્ષ અને માણસો પહેલા … Read More

error: Content is protected !!