બ્રેકિંગ ન્યુઝ | અમેરીકા માં નાસા બંધ થઇ ગયુ

સાંભળવામાં આવ્યું છે કે અમેરીકા માં આજે નાસા બંધ રહ્યું છે……કારણ બીજું શું હોઈ શકે ?……………………………………દિવાળી આવે છે તો રજનીકાંતે  બધા જ રોકેટકબજે કરી લીધા છે. હેપ્પી દિવાલી મિત્રો !!

error: Content is protected !!