ગાંધીજી નો જન્મ દિવસ – Gandhiji Birthday

“હલ્લો કોણ?” “ફોન તે કર્યો છે તુ’કે ને ભાઈ?” “આપ વી.જે.પટેલ બોલો છો ને?” “હા વી.જે.પટેલ જ છું બોલ” “સોરી પણ તમારો અવાજ કાંઈક જુદો લાગે છે, શરદી થઇ છે?” … Read More

ફેસબુક ને વગોવનારા માટે તમાચો – slap on facebook opposer

ફેસબુક ને વગોવનારા લોકો માટે તમાચા રૂપ જવાબ અને એ પણ મારા ભાઈ અને જ્ઞાન સાથે ગમ્મત અને લાફિંગ ફેક્ટરી ના મિત્ર શ્રી કમલેશ ભાઈ વ્યાસ તરફથી જો ખરેખર ગમે … Read More

સ્વામી વિવેકાનંદના અમુલ્ય વિચારો વાંચવાનું ચૂકશો નહિ

શ્રાવણમાં સાબુદાણાની ખીચડી ભલે પેટ માટે સારી વસ્તુ છે…પણ સાથે – સાથે સ્વામી વિવેકાનંદના આ વિચારો પણ સમજવા એટલા જ જરૂરી છે.બાકી, સમજ્યા વગરની કસરતનો કોઈ મતલબ નથી.. ********************************* 1. … Read More

error: Content is protected !!