ગુજરાતીઓ ના કમ્ફર્ટ વેર – Gujaratis Comfort Wear Funny Article

ઘરમાં કેવાં કપડાં પહેરવાં એ દરેકનો અંગત વિષય છે. કંપની તમને મહિને લાખ રૂપિયાનો પગાર આપતી હોય એનો મતલબ એ નથી કે ઘરે બરમુડા ચડ્ડી પહેરવાં પર કંપની પ્રતિબંધ મૂકી … Read More

યુવાનો ની સમસ્યા – પત્ર પહેલો Youngster problems

 હમણા એક ગુજરાતી અખબારના બિલ્ડીંગ પાસેથી પસાર થતો હતો ત્યાં એક કાગળોનું બંડલ પડેલું જડ્યું. અમને તો આમેય નાની નાની વાતોમાં કુતુહલ બહુ થાય છે. મુકેશભાઈએ નીતાબેનને યોટ ભેટમાં આપ્યું … Read More

error: Content is protected !!