૧ લાઈક થી ૫ લાખ લાઈક ની સફર – ફેસબુક ના સૌથી મોટા અને પોપ્યુલર ગુજરાતી પેઈજ વિશે

મિત્રો, સૌ પ્રથમ તો ખુબ ખુબ આભાર કે આજે આપણું પેઈજ ૫ લાખ ગુજરાતીઓ નો સમૂહ બની ગયું છે. અને ગુજરાત નું સૌથી વધુ વંચાતું, સૌથી વધુ શેર થતું અને … Read More

error: Content is protected !!