હકીકત જાણીએ: કેમ ૧ એપ્રીલ ને ફૂલ ડે તરીકે ઉજવાય છે? – Fact About april fool day

૧ એપ્રીલ એટલે એપ્રીલ ફૂલ ડે , આ દિવસે લગભગ બધા એક બીજા ને એપ્રીલ ફૂલ બનાવતા  હોઈએ છીએ , ખરું ને? પણ ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ૧ એપ્રીલ ને … Read More

error: Content is protected !!