એક વાત અજ્ઞાત ની! એક વાત સમય થી પહેલા ની!

આ વાત હશે મારા અને તમારા અનંત જન્મો થી પહેલા ની. આ વાત તો તમારા મોબાઈલ કે કોમ્પુટર પર ઝગમગી રહેલા કરોડો અણુઓ કે જે અનેક યુગો થી પૃથ્વી તથા … Read More

કડવાચૌથ ની શરૂઆત અને મહત્વ – ફન્ની ગુજરાતી વાતો

કડવાચૌથ ની શરૂઆત અને મહત્વ – ફન્ની ગુજરાતી વાતો એક વખત લક્ષ્મીજી થી રીસાઈ ને  ઉલ્લુ એ પૂછ્યું આ તો ખોટુ કહેવાય ને? તમારી દર વરસે બધા પૂજા કરે અને … Read More

વિજયાદશમી – અસત્ય ઉપર સત્ય નો વિજયદિવસ

દશેરા એટલે વિજયનું પર્વ. ન્યાય અને નૈતિકતાના આ તહેવારનું સાચું મૂલ્ય આપણે રાવણના અભિમાનનું દહન કરીને અને રામના સત્ય અને શાંતિ જેવાં પાદચિહનો પર ચાલીને કરવું રહ્યું. વિજયાદશમી એટલે અહંકાર … Read More

error: Content is protected !!