ભલભલાને પરસેવો વાળી દે તેવા 13 સવાલો – જોઈએ કેટલા બુદ્ધિશાળી જવાબ આપી શકે છે

એક સમય હતો જ્યારે મોબાઇલ નોતા અને માત્ર ઉખાણા જેવી રમતમાં જ દિવસો પસાર થઇ જતા. જો કે અઘરા ઉખાણા કે પહેલીઓના જવાબ આપવામાં અમુક લોકોને વધુ મજા આવતી હોય … Read More

જાણવા જેવુ – GK for Gujaratis

 જાણવા જેવુ – GK for Gujaratis જાણવા જેવુ…!!! અંગ્રેજી ભાષામાં E સૌથી વધુ વખત અને Q સૌથી ઓછી વખત વપરાય છે. સૂર્ય પૃથ્વીથી ૩,૩૦,૦૦૦ગણો ભારે છે. રેશમનો કીડો ૫૬ દિવસમાં … Read More

error: Content is protected !!