હાલ ને બનાવીએ પાછી કાગળ ની હોડી….!!!!! – Gujarati Kavita

હાલ ને બનાવીએ પાછી કાગળ ની હોડી….!!!!!  હાલ ને બનાવીએ પાછી કાગળ ની હોડી ને નીકળી દરિયા ની સફરેલાગણીઓ નું મસમોટું બામ્બુ બનાવીએ , ને  એનાથી કઈ નહિ ડૂબીએ  બિલોરી … Read More

error: Content is protected !!