ગુજરાતી અને સરદારજી ની સ્કુટર સવારી – ગુજરાતી જોક્સ – Gujarati Jokes

એક વખત એક ગુજરાતી એ પંજાબ માં એક સરદાર પાસે બાઈક પર લીફ્ટ માંગી સરદાર તો ઉડમ ઉડ ચલાવતો ચલાવતો જતો હતો આગળ સિગ્નલ આવ્યું તો ય સરદારે બાઈક ધીરુ … Read More

જાદુઈ નગરી માં પૈસા નો વરસાદ – Gujarati jokes

જાદુઈ નગરી માં પૈસા નો વરસાદ – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati jokes એક વાર છગન, મગન અને સુરીયો એક જાદુઈ નગરી માં ગયા … કે જ્યાં પૈસા નો વરસાદ થાતો હોય….. … Read More

error: Content is protected !!