આ તારીખ સુધી આકરી ઠંડી પડશે – આ ૭ શહેરો ઠુઠવાશે

મિત્રો આપણે બધા છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તો ઠંડીમાં ઠુંઠવાઈ રહ્યા છીએ અને હજી વધુ બે દિવસ આવી જ ઠંડી સહન કરવી જ રહી કેમ કે, જાણવા મળ્યું છે કે જમ્મુ અને … Read More

સ્ત્રીઓ / છોકરીઓ એ સેફ્ટી માટે શું કરવુ? – Women Safety in Gujarati

 સ્ત્રીઓ / છોકરીઓ એ સેફ્ટી માટે શું કરવુ? – Women Safety in Gujarati થોડા સમય પહેલા દેલ્હી માં બનેલી ઘટના પછી facebook ઉપર ફરતી થયેલી માહિતી ગુજરાતી માં આપવા નો … Read More

error: Content is protected !!