મુંબઈ માં થાય છે માત્ર મૂક-બધિરો માટે અદ્ભુત નવરાત્રીની ઉજવણી

મુંબઈના બોરીવલી ઉપનગરમાં ‘નવયુવક નવરાત્રી મંડળ ફોર ડેફ એન્ડ ડમ્બ’ સંસ્થા માત્ર મૂક-બધિરો માટે દાંડિયા-રાસનું આયોજન કરે છે. છેલ્લા ૨૫ વર્ષોથી આ સંસ્થા દશેરાના દિવસે મૂક-બધિરો માટે ગરબા નાઈટસનું આયોજન … Read More

error: Content is protected !!