આ વાંચ્યા પછી કોઈ પણ માતા પિતા કદાપી ગર્ભપાત કરાવશે નહિ – અચૂક શેર કરજો

ગર્ભાસ્ત છોકરીની હત્યાનું આંખોદેખી વિવરણ …… અમેરિકા માં સન 1984 માં એક સંમેલન થયું હતું ‘ નેશનલ રાઈટ્સ ટુ લાઈફકન્વેન્શન. આ સંમેલન માં એક પ્રતિનિધિ ને ડૉ. બનાર્ડ નેથેન્સન ના … Read More

error: Content is protected !!