માં તે માં નું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ – રાજકોટના રીટાબેનને સલામ આપવાનું મન થશે

આજે આપણે એવી માની વાત કરવી છે જેણે પતિના મૃત્યુ બાદ ગાંઠિયાની રેકડી શરૂ કરી સંતાનોને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપ્યું છે. પતિના અવસાનના 15 દિવસે જ ગાંઠિયાની રેકડી શરૂ કરી દીધી … Read More

error: Content is protected !!