‘ભારત રત્ન’ થી વિશેષ બીજું કઈ હોય ખરું? – વાંચવા જેવી સત્ય ઘટના

1954ના વર્ષની આ વાત છે. દેશના સર્વોચ્ચ સન્માન ‘ભારત રત્ન’ માટે એવા એવા મહાપુરુષની પસંદગી કરવામાં આવી હતી કે જેમણે એમની તમામ શોધો દેશને અર્પણ કરી હતી. ડો.સી.વી.રામનને જ્યારે ‘ભારત … Read More

error: Content is protected !!