ગુજરાતથી 500 રૂપિયા લઈને નિકળેલ ભાયડો એટલે ગ્રેટ બિઝનેસમેન ધીરુભાઈ અંબાણી

કહેવાય છે કે ગુજરાતના નાનકડા ગામડેથી ધીરુભાઈ જ્યારે મુંબઈ પહોંચ્યા ત્યારે એમનાં ખિસ્સામાં 500 રૂપિયા હતાં. ત્યારબાદ એમણે રૂ.500 માંથી અરબો રૂપિયાનું સામ્રાજ્ય ઉભુ કર્યું. “જો તમે તમારાં સપના પૂરા … Read More

ધીરુભાઈ અંબાણીના બારે માસ સફળતા અપાવે એવા ૧૨ મેજિક સુત્રો

ધીરુભાઈ અંબાણીના પ્રખ્યાત સુવાક્યો મોટું વિચારો, ઝડપથી વિચારો, દુરંદેશી કેળવો. વિચારો પર કોઈનો એકાધિકાર નથી. આપણા સ્વપ્ન મોટા હોવા જોઈએ, મહત્વાકાંક્ષાઓ ઉંચી હોવી જોઈએ,આપણી પ્રતિબદ્ધતા ઊંડી હોવી જોઈએ અને આપણા … Read More

error: Content is protected !!