નવરાત્રિના 9 દિવસ આ 9 ભોગ ચઢાવવાથી મળશે આ 9 જાતના સુખ

માં દુર્ગાની ભક્તિ બધી ઇચ્છઓને પૂર્ણ કરનાર માનવામાં આવે છે. વિશેષ પ્રકારે નવરાત્રીમાં દેવીપૂજા કામનાસિદ્ધિ માટે માનવામાં આવે છે. આ મહા માસની ગુપ્તનવરાત્રીમાં નવ દિવસ એક સરળ ઉપાય કોઈપણ ભક્ત … Read More

નવદુર્ગા કહેવાતી દુર્ગા માતાના નવ અલગ અલગ સ્વરૂપના અદ્ભુત દર્શન

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નવરાત્રી એ નવદુર્ગાની ઉપાસનાનો પર્વ છે. પણ આ “નવદુર્ગા” માતા એટલે કઈ માતા? નામ પ્રમાણે જ નવદુર્ગા એટલે દુર્ગા માતાના નવ અલગ અલગ સ્વરૂપ. નવ … Read More

error: Content is protected !!