પત્ની કેવી હોવી જોઈએ – દુનિયાના સૌથી મુશ્કેલ પ્રશ્નનો ખુબ જ અદ્ભુત જવાબ વાંચો

તમિલનાડુના પ્રખ્યાત સંત તિરુવલ્લુવરના ઘરે એક વખત એક યુવાન આવ્યો. તિરુવલ્લુવર એટલે ઇસુની પ્રથમ સદીમાં થઇ ગયેલી એકદમ વિરલ પ્રતિભા.તમિલનાડુની “પુરૂષમાતા” જેને કહેવાય છે એવા સંત.જેમણે રચેલ “કુરલ” ગ્રંથ વિશ્વભરમાં … Read More

error: Content is protected !!