ઇવાન્કા ટ્રમ્પ ની આ ઈચ્છા અધુરી રહી ગઈ અને એ પૂરી કરવા ફરી ભારત આવશે એવું કહ્યું

અમેરિકા ના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતાના પરિવાર સાથે હાલ માં જ ભારત આવ્યા હતા.ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ના બે દિવસના આ પ્રવાસ માં તેમની સાથે પત્ની મેનાલીયા, પુત્રી ઇવાન્કા અને જમાઈ ઝૈરેડ … Read More

error: Content is protected !!