આયુર્વેદમાં ત્રણ દાયકાના શોધકાર્ય બાદ કેન્સરનો રામબાણ ઇલાજ – પૂ. પ્રકાશગિરિબાપુની ગજબની સિધ્ધિ

રાજકોટથી ૨૦ કિમી દૂર લોધિકા પાસે આવેલા થોરડી – આશ્રમે સાધના અને સંશોધનમાં સતત વ્યસ્ત પૂ. પ્રકાશગિરિબાપુએ ગજબની સિધ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. આયુર્વેદમાં નિરંતર ત્રણ દાયકાના શોધકાર્ય બાદ કેન્સરનો રામબાણ … Read More

error: Content is protected !!