પ્રતિભા શર્મા – એક ખુબ લડી મર્દાની ને સલામ

પ્રતિભા શર્મા કહે છે કે મારૂ એક સપનુ છે કે હું પર્વતારોહક બનવા માગુ છુ. ઘણા પર્વતોને ચઢવા એ મારું લક્ષ્ય છે અને સાથે સાથે મારી એન્જીનીયર બનવાની પણ મહત્વાકાંક્ષા … Read More

error: Content is protected !!