પ્રભુનો સ્ટોર – વાંચવા જેવી કથા

રોડના કિનારે એક દુકાન પર લખ્યું’તું : “પ્રભુનો સ્ટોર” કુતુહલપૂર્વક ત્યાં જઈને, મેં ખખડાવ્યું’તું ડોર, દરવાજે એક ફરિશ્તો ટોપલી લઈને આવ્યો ! સ્ટોરનો આખો રસ્તો, એણે સરસ સમજાવ્યો, હાથમાં ટોપલી … Read More

error: Content is protected !!