સમોસા વેંચવાના ધંધા માટે આ યુવાને લાખોની નોકરી છોડી – વાંચવા જેવી સ્ટોરી

સાંભળીને થોડી નવાઈ જરૂર લાગે કે સમોસા વેચવા કોઈ વ્યક્તિ ગૂગલની નોકરી કેવી રીતે છોડી શકે, પણ આ વાત સાચી છે. મુનાફ કાપડીયાએ સમોસા વેચવા ગૂગલના મોટા પેકેજની નોકરી છોડી … Read More

error: Content is protected !!